พันธมิตรของเรา
Welcome to website

ทุกเที่ยว คือความมั่นใจ ใกล้ไกล เราใส่ใจคุณ

 
Company Profile

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์คือการให้บริการการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทขนส่งมืออาชีพ เพื่อขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กำหนดเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า การขนส่งสินค้าให้ถึงจุดมุ่งหมายทั่วประเทศภายในเวลาที่กำหนดนี้เป็นสิ่งท้าทาย แต่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการบริหารจุดกระจายสินค้า

NKC มุ่งมั่นสร้างสรรค์บุคลากร
และวางแผนเส้นทางเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการลงทุน
จัดส่งสินค้าด่วน
ภายใน 24 ชั่วโมง
Our Clients
เรามีทีมงานขนส่ง 
ที่สนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้า
กระจายสินค้าทั่วทั้งประเทศ
ส่งรายละเอียดเพื่อประเมินราคา